Helyi Fejlesztési Stratégiák az Alpokalja-Fertő-tájon

A LEADER program helyi bázisát a széles társadalmasítási folyamaton át megérlelt Helyi Fejlesztési Stratégiák képezik. A stratégiák minden HACS-nál a teljes programozási időszakra szólnak, helyzetfeltárást, célrendszert és cselekvési tervet (a megjelenő felhívások tervezeteit forrásfelosztással) tartalmaznak.

Az Alpokalja-Fertő-táj stratégiájának mottója, amelyet 2008-ban álmodott meg a közösség, az alábbi:

„Megtartó vidék fejlődő életminőséggel”

Az első stratégia a 2007-13/15-ös időszakra szólt, a második a 2014-2020/22-es időszakot ölelte fel, a legutóbbi, 2024. februárjában elfogadott a 2023-2027-es időszak irányait fogalmazta meg. Az alábbiakban letölthetőek a korábbi időszak stratégiái és eredményösszegző kiadványai, illetve a legfrissebb, immáron harmadik helyi fejlesztési stratégia.