LEADER Felhívások

Mottónk: „Megtartó vidék fejlődő életminőséggel”

Stratégiánk jövőképe nem változott, térségünk egy megtartó képességét folyamatosan erősítő, fejlődésre képes és hajlandó, lakosságának jó életminőséget biztosítani szándékozó térség.

A 2023-27-es Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítását egy tisztább, átláthatóbb, egyszerűbb struktúrában szeretnénk megvalósítani a fenti két cél elérését. Az alábbi táblázatban összefoglaló jelleggel mutatjuk be a tervezett felhívásainkat és kereteit.

A tervezett felhívásokat a 2024-es és 2025-ös évben fogjuk megnyitni. Minden felhíváshoz kapcsolódóan tartunk információs fórumokat és személyes konzultációs napokat.

1. A helyi gazdaság erősítése egy dinamikusan fejlődni képes, autonóm Alpokalja-Fertő tájért 1.1. Turizmus és gazdaságfejlesztési modellprogramok megvalósítása Cél modellértékű kezdeményezések támogatása, amelyek az alábbi részcélok együttesét valósítják meg, legalább mikrotérségi szinten:
  1. Szemléletformálás, hálózati koordináció erősítése, szervezetfejlesztés
  2. A térségben a kezdeményezéseik célját, tartalmát, a térség ismertségét, értékeit erősítő marketing tevékenységek megvalósítása
  3. Új térségi turisztikai, gazdaságfejlesztési termékek fejlesztése, vagy meglévők tovább gondolása
Támogatás:

10 000 000,- Ft/projekt

100%
Térségi keretösszeg:

100 000 000,-
(további források esetében, 2 ütemben megnyitott)
1.2. Helyi gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő-táj térség mikrovállalkozásainak fejlesztése által Cél a térségi mikrovállalkozások versenyképességének megőrzése, fejlesztése, a hiányos és/vagy elavult infrastrukturális és eszközellátottság fejlesztése által. Cél innovatív új, egy lezárt üzleti évvel még nem rendelkező, induló mikrovállalkozások támogatása. (kiemelten a minőségi védjeggyel és kerékpárosbarát tevékenységekre vonatkozóan) Támogatás:

10 000 000,- Ft/projekt

65%
Térségi keretösszeg:

100 000 000,-
(további források esetében, 2 ütemben megnyitott)
2. Helyi közösségek kohéziójának erősítése az élhető Alpokalja-Fertő-tájért 2.1. Térségi modellprogram az Iván és térségének felzárkóztatására Cél modellértékű, a társadalmi, gazdasági, kulturális elszigetelődést és lemaradást megakadályozó, a térségi folyamatokhoz való felzárkózást segítő, elősegítő kezdeményezések támogatása
Jogosult kör: Iván, Csáfordjánosfa-Csér, Pusztacsalád, Répceszemere települési önkormányzatok
Támogatás:

30 000 000,- Ft/projekt

100%
Térségi keretösszeg:

120 000 000,-
2.2. Kultúrháló - helyi civil fejlesztések támogatása Cél a térségi civil szervezetek által koordinált kulturális, oktatási, szociális, sport, rekreációs, turisztikai célú fejlesztések megvalósítása és magasabb vidéki életminőség elérése érdekében, a helyi közösségek kohéziójának erősítésére. Támogatás:

3 000 000,- Ft/projekt

100%
Térségi keretösszeg:

55 789 677,-
(további források esetében, 2 ütemben megnyitott)

Kérjük, tekintse meg alábbi lehetőségeket, és vegye fel velünk a kapcsolatot bármikor, hogy további információkat kaphasson.

Jelenleg nincs elérhető felhívás.